Pollen allergi

Der er efterhånden lavet mange undersøgelser, som viser at akupunktur har en effekt på behandlingen af pollen allergi. Symptomerne lindres og i de fleste tilfælde bliver man i stand til at udsætte sig for allergener uden at reagere på dem.
Behandling med akupunktur bør starte omkring 1 måned før pollensæsonens start for mest optimale resultat – det vil sige en måned før den pollen, du reagerer overfor, bør du gå i gang med forebyggende behandlinger. Venter du til symptomerne kommer, er det også muligt at behandle med rigtig gode resultater, men det mest effektive og dermed det mest optimale er at forebygge.

I starten af et behandlingsforløb kommer man typisk 2 gange om ugen i 2-4 uger, hvorefter man tager stilling til den videre behandling. Den videre behandling er afhængig af, hvordan udviklingen har været. Går det bedre, trapper vi ned til at behandle en gang om ugen, en gang hver 14. dag, en gang hver måned osv. indtil du er helt uden symptomer.

Hvorfor får man allergi?

Når man oplever en allergisk reaktion skyldes det en overreaktion i kroppens immunsystem overfor normalt uskadelige stoffer. Disse normalt uskadelige stoffer kaldes allergener. Immunforsvaret danner antistoffer som reaktion på allergenerne, og det udløser stoffet histamin. Det er udskillelsen af histamin, der forårsager de klassiske symptomer som kraftige nyseture, kløe i næsen og kløende og rindende øjne. Næsen kan også være så tilstoppet, at det kan være svært at trække vejret. I nogle tilfælde kan pollenallergi give symptomer fra lungerne. Så pollenallergi kan udvikle astma-problemer. Det er individuelt, hvor megen påvirkning der skal til, før man får allergisymptomer.

De typiske symptomer på allergi er:

 • løbende næse og nysen
 • rindende øjne
 • kløe i næse og svælg
 • hudkløe
 • eksem / udslæt
 • nældefeber
 • træthed, uoplagthed
 • manglende koncentrationsevne
 • irritation
 • hyppig vandladning
 • maveproblemer
 • kulde/varme fornemmelser
 • høfeber, astma

Hvad er pollen?

Pollen er blomsterstøv, der spredes som et led i planternes bestøvning. Pollen kan give, eller fremkalde en reaktion af allergi. Pollen er planternes hanlige sædceller og dannes på støvdragerne. Herfra skal pollenet transporteres enten med vinden eller et dyr over på en anden plantes støvfang for at befrugtningen kan ske, og frø dannes.

Der er flere forskellige slags pollen, og mængden af dem varierer efter vejr og vindforhold. Hvis det fx lige har regnet, er der mindre pollen i luften, fordi pollenet er blevet vådt eller “vasket ned” og således ikke hvirvler rundt i luften på samme måde som i tørt vejr. Træer afgiver flest pollen om formiddagen, men fordi træpollen er små, kan de holde sig svævende i flere dage og lande op mod 50 km væk fra modertræet. Græspollen er derimod store og lander sjældent længere væk end 50-100 meter fra moderplanten.

Hvad kan jeg selv gøre?

Det er ikke praktisk muligt at undgå kontakt med pollen. Men viden om årsager, symptomer og behandlingsmuligheder gør det muligt at levet et godt liv trods høfeberen. Eksempelvis er det en god idé at sætte sig ind i, hvilke allergene stoffer man er overfølsom overfor, og hvilke stoffer der ligner dem.

Fx kan birkeallergi også give en reaktion overfor æbler eller hasselnødder, fordi disse planter har allergene stoffer, der er meget ens. Kroppen kan ikke adskille de to stoffer fra hinanden, og der sker således en krydsreaktion som kunne være undgået, hvis man kendte til sammenhængen mellem de to stoffer.

Skader

Skader har mange ansigter og de kommer til udtryk på flere forskellige måder. Hos Klinik Soleus har vi en lang række behandlingsformer, som kan få din skade til at forsvinde og give dig fornyet energi til at leve livet smertefrit.