grøn stær

Hvad er grøn stær?
Ordet ”grøn stær” betegner ikke en enkelt sygdom men er en samlet betegnelse for flere forskellige sygdomme, der forårsager typiske forandringer i øjets synsnerve, som øjenlægen kan betragte gennem et særligt instrument (oftalmoskop) uden at berøre øjet. Disse forandringer påvirker med tiden øjets synsfelt, der i de sværeste tilfælde bliver indskrænket til det såkaldte kikkertsyn. (som at se igennem en omvendt kikkert).
Grøn stær forårsager yderst sjældent total blindhed, og gennem de sidste 30 år er behandlingen blevet bedre, så synet bevares, og ikke længere forringer patienternes livskvalitet i samme grad som tidligere.
Øjets væsketryk spiller en vis rolle for sygdommenes udvikling, men det er vigtigt at vide, at et såkaldt ”normalt” øjentryk ikke giver sikkerhed for, at man ikke får grøn stær. På samme måde lever en del mennesker godt og længe med et ”forhøjet” øjentryk.

Hvad forårsager Grøn Stær?
Det er ofte forårsaget af for højt tryk – for meget kammervæske – i øjet. Kammervæske er en næringsrig væske, der fører næringsstoffer til den del af øjet, man bruger til at stille skarpt med (linsen). Se tegningen herunder. Men også andre sygdomme kan give grøn stær. Det er lægerne normalt gode til at undersøge.

Synsnerven ødelægges af grøn stær, og i sjældne tilfælde medfører det blindhed.

Hvorfor kan akupunktur hjælpe ved grøn stær?
Det ser ud til at blodgennemstrømningen af synsnerven forøges og at synscellerne kan regenereres, hvis de endnu ikke er helt døde.

Øjenbehandling

Hos Klinik Soleus tilbyder vi behandling af AMD og grøn stær samt lignede øjenlidelser.